برنامه راهبردی

اهداف پنج ساله شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز (99-95) معاونت بهداشتی

ردیف

عنوان هدف

هدف مرتبط معاونت

نام و امضای معاونین مرتبط

1

دسترسی 97% مردم به خدمات و مراقبت های اولیه سلامت

1

معاونت بهداشتی

2

افزایش جمعیتی که حداقل یکبارخدمت دریافت نموده اند به 90%

2

3

افزایش آگاهی و توانمندسازی  100درصد ارائه دهندگان خدمت

3

4

پوشش برنامه داوطلبان سلامت به میزان 43درصد جمعیت تحت پوش(عددپایه 35درصد)

4

5

افزایش تعداد  داوطلبان متخصص به میزان 75%

5

6

افزایش جذب کمک‌های مالی خیرین از 8 درصد (سال پایه)  به 27درصد                             

6

7

افزایش توان مقابله با حوادث و بلایای انسان ساخت به میزان 20 درصد

7

8

 ارتقای توان نظام سلامت شهرستان در مقابله با حوادث غیرمترقبه(سیل، زلزله، رانش، طوفان های گرد و غبار و...) طبیعی در سطح 1 به میزان 30 درصد

8

9

آموزش30درصد خانوارهای شهرستان در خصوص آمادگی در برابر بلایا مطابق با الگوی وزارتی (دفتر مدیریت خطرات بلایا)

9

ردیف

عنوان هدف

هدف مرتبط معاونت

نام و امضای معاونین مرتبط

10

افزایش بارداری‌های برنامه‌ریزی شده به میزان 10 درصد

10

معاونت بهداشتی

11

کاهش شیوع ناباروری‌های اکتسابی به میزان 5 درصد در مقایسه با سال اول برنامه

11

12

افزایش رضایتمندی از زندگی زناشویی در چارچوب سلامت باروری و جنسی به میزان 10 درصد سال پایه

12

13

کاهش نسبت مرگ مادران به 15 درصدهزار تولد زنده

13

14

افزایش درصد زایمان طبیعی از 45.7 (عددپایه ابتدای سال 95) به 49.5 تا پایان سال 99   

14

15

کاهش میزان مرگ 30 تا 70 سال به میزان 10 درصد تا پایان برنامه ششم

15

16

حفظ میزان مرگ کودکان کمتر از 5 سال به میزان (8.6 ) در هزار تولد زنده

16

17

افزایش پوشش غربالگری اختلالات تکامل کودکان 12 ماهه (76درصد)

17

18

افزایش پوشش مراقبتهای ادغام یافته سلامت میانسالان به میزان70 درصد تا پایان برنامه

18

19

کاهش میزان مرگ و میر نوزادان (28-0 روزه ایرانی) به میزان 3.88 در هزار تولد زنده (از 8.88 به میزان 5 در پایان سال 99)

19

ردیف

عنوان هدف

هدف مرتبط معاونت

نام و امضای معاونین مرتبط

20

افزایش پوشش غربالگری اختلالات تکاملی کودکان 60ماهه (40درصد)

20

معاونت بهداشتی

21

كاهش شيوع سوء تغذیه پروتئین انرژی در گروه‌هاي آسیب‌پذير به میزان 1 درصد سال پايه تا پایان برنامه (عدد پایه: 3.7 درصد کم وزنی کودکان ، 5.4 درصد لاغری کودکان زیر 5 سال)

21

22

كاهش شيوع کمبود ريزمغذي‌هاي شایع (يد، آهن، روي، ویتامین د و ویتامین‌آ ) در گروه‌هاي سني به میزان 10 درصد سال پايه

22

23

افزایش شناسایی اختلالات شایع روانپزشکی به میزان 7درصد جمعیت تحت پوشش برنامه

23

24

کاهش میزان اقدام و  مرگ ناشی از اقدام به خودکشی به میزان 1در صد ‌ نسبت به سال 94

عدد پایه در ابتدای سال 1395: 132 درصدهزار نفر (اقدام به خودکشی)

عدد پایه در ابتدای سال 1395: 6.99 درصدهزار نفر (مرگ ناشی از خودکشی

24

25

افزایش تعداد دانش آموزان پایه هفتم و دهم مراجعه کننده به متخصص از 0 نفر به   300 نفر

25

26

افزایش تعداد جوانان آموزش دیده در ارتباط با ازدواج سالم و پایدار و ابعاد مختلف سلامت جوانان از 1.05 به 10 درصد تا پایان برنامه ششم

26

27

 افزایش معاینات غربالگری پدیکولوز سر در دانش آموزان از 85.19  به 97 درصد

27

ردیف

عنوان هدف

هدف مرتبط معاونت

نام و امضای معاونین مرتبط

28

افزایش پوشش مراقبت های  جوانان18 تا 29 سال از 2.01 درصد به 10 درصد تا پایان برنامه

28

معاونت بهداشتی

29

 افزایش تعداد جوانان آموزش دیده(ازدواج سالم، خودمراقبتی، پیشگیری از حوادث ترافیکی، پیشگیری از رفتارهای پرخطر و....) از 8.94 درصد به 22 درصد تا پایان برنامه

29

30

افزایش پوشش آموزش گروه های هدف به میزان 45% (39.45 به 85 درصد)

30

31

افزایش تعداد مدارس مروج سلامت 5 ستاره از 2 عدد به 30 عدد تا پایان برنامه

31

32

پوشش برنامه ملی خودمراقبتی به میزان 80 درصد جمعیت تحت‌پوشش (دختران پایه اول متوسطه ‌اول)

32

33

افزایش شاخص درصد نمونه های آب آشامیدنی  روستایی که از نظر آزمایش های باکتریولوژیک مطلوب شناخته شده است  به میزان 100 درصد (سال پایه 96.8درصد)

33

34

پوشش نمونه برداری آب شرب100درصد روستاهای دارای متولی از نظر موادمعدنی سمی (براساس دستورالعمل تواتر نمونه برداری)

34

35

حفظ شاخص نمونه های آب آشامیدنی روستایی که از نظر نیترات و نیتریت مطلوب شناخته شده است (سال پایه 96.6 درصد)

36

ردیف

عنوان هدف

هدف مرتبط معاونت

نام و امضای معاونین مرتبط

36

افزایش شاخص مطلوبیت باکتری کلیفرم گرماپای آب استخر های شنا از92.6 درصد سال پایه به95.1درصد( افزایش 2.5درصدی)

37

معاونت بهداشتی

37

افزایش شاخص درصد خانوارهای روستایی که فاضلاب خانگی را به روش بهداشتی جمع آوری و دفع می نمایند از 78.1درصد سال پایه به82.1درصد( به میزان 4درصد)

38

38

افزایش درصد مطلوبیت جوش شیرین در نان های سنتی از 78 درصد سال پایه به 82.3 درصد (به میزان 4 درصد)

39

39

افزایش تعدادشکایات مردمی بهداشت محیط وحرفه‌ای به23شکایت درهر 10هزارنفرجمعیت 

40

40

ارتقای درصد شاغلین دارای کارت بهداشت معتبر به میزان 81.3درصد (سال94: 78.9 درصد)

41

41

حفظ شاخص بیمارستانهای دارای مدیریت مطلوب پسماند از 100درصد سال پایه .

42

42

افزایش شاخص خانوارهای روستایی دارای توالت بهداشتی از 99.7درصد سال پایه به 99.8درصد (0.1درصد افزایش)

43

43

افزایش شاخص خانوارهای روستایی دارای جمع آوری و دفع بهداشتی زباله از 99.4درصد سال پایه به 100درصد (0.6درصد افزایش)

44

ردیف

عنوان هدف

هدف مرتبط معاونت

نام و امضای معاونین مرتبط

44

افزایش شاخص جمع آوری و دفع بهداشتی فضولات حیوانی خانوارهای روستایی از 95.9درصد در سال پایه به 97.9درصد (2درصد افزایش)

45

معاونت بهداشتی

45

حفظ شاخص بیمارستانهایی که جمع آوری و دفع فاضلاب مطلوب دارند از100درصد.

47

46

حفظ سطح زیرکشت مزارع کشاورزی که با فاضلاب خام آبیاری می شوند(درحال حاضر شاخص صفر درصد می باشد)

48

47

حفظ شاخص 100درصدی نمونه های مطلوب آب شرب شهری که از نظر آزمایش های باکتریولوژیک مطلوب شناخته شده است

49

48

کاهش شیوع فعالیت بدنی ناکافی در افراد 30 سال و بالاتر از 54.64%   به 49.18% تا پایان سال1399

50

49

افزایش پوشش برنامه پیشگیری از اختلالات مصرف مواد والکل (از صفر به 45 درصد)

51

50

کاهش نسبي احتمال مرگ‌های زودرس(30 تا 70 سال) ناشی از بیماریهای غیرواگیر از %15 به 13.5% تا پایان سال 1399

52

51

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل خطر و بیماری‌های غیر واگیر به میزان 5 درصد تا پایان سال1399

53

52

کاهش بروز بیمار‌های ارثی،ژنتیکی وناهنجاری‌های مادرزادی اولویت‌داربه میزان 10 درصد تاپایان سال1399

54

53

کاهش مرگ ناشی از حوادث ترافیکی به ميزان 7% تا پایان سال 1399

55

ردیف

عنوان هدف

هدف مرتبط معاونت

نام و امضای معاونین مرتبط

54

کاهش مرگ ناشی از حوادث به تفکیک نوع حادثه به میزان 10 درصد تا پایان سال 99

56

معاونت بهداشتی

55

افزایش نسبت بیماران شناسایی شده مبتلا به فشارخون با فشارخون کنترل شده به میزان 10 درصد تا پایان سال 1399

57

56

افزایش نسبت بیماران مبتلا به دیابت با دیابت کنترل شده به میزان 10% تا پایان سال1399(براساس میزان HbA1c)

58

57

توقف روند رشد بروز سرطان درجمعیت تحت پوشش استان تا پایان سال 1399

59

58

بهبود شاخص‌هایDMFT کودکان 12 ساله از 2.09 به 2

60

59

افزایش نسبت کودکان 12 ساله فاقد پوسیدگی دندان از 25% به 50%

61

60

افزایش نسبت مادران باردار فاقد مشکلات دهان و دندان به میزان 20 درصد نسبت به سال پایه

62

61

افزایش سواد سلامت مردم به میزان 25 درصد سال پایه (از 68 به 85)

63

ردیف

عنوان هدف

هدف مرتبط معاونت

نام و امضای معاونین مرتبط

62

افزایش پوشش برنامه ملی خودمراقبتی به میزان 70 درصد جمعیت تحت پوشش تا پایان سال99 (از صفر به 70 درصد)

64

معاونت بهداشتی

63

افزایش مدارس تحت پوشش نظام جامع آموزش از صفر به 100 درصد

65

64

حفظ شاخص کارگاههای تحت پوشش بازرسی بهداشت حرفه ای نسبت به سال پایه (%98)

66

65

حفظ شاخص بازرسی بهداشت حرفه‌ای از کارگاه‌های درجه یک نسبت به شاخص سال پایه(100%)

67

66

افزایش مراقبت‌های پزشکی شاغلین در مشاغل سخت و زیان‌آور به میزان 80% تا پایان سال 1399

68

67

ارائه خدمات بهداشت حرفه‌ای به مشاغل خاص(کشاورزان، قالی بافان،پرتوکاران،معدن کاران) به میزان60% تا پایان سال 99

69

68

درصد شاغلین بهره مند از خدمات اندازه گیری وکنترل عوامل زیان آور به میزان 20% سال پایه(35.9 درصد) از 35.9 به 55.9 تا پایان سال 1399

70

69

اعتباربخشی خدمات بهداشت حرفه‌ای ارائه شده به کارگاه‌ها و واحدهای شغلی از طریق آزمایشگاه‌های بهداشت حرفه‌ای منطقه‌ای و استانی به میزان 25%

71

ردیف

عنوان هدف

هدف مرتبط معاونت

نام و امضای معاونین مرتبط

70

کاهش مواجهه شاغلين در معرض ریسک فاکتورهای ارگونومیکی به میزان 5% سال پایه (50.5 %) از 50.5 به 40.5 % تا پایان سال 1399

72

معاونت بهداشتی

71

کاهش شاغلین در معرض عوامل شیمیایی محیط کار به میزان 5% سال پایه(%24.6)  از 24.6 به 19.6 درصد تا پایان سال 1399

73

72

كاهش شاغلين در معرض صداي مخاطره‌آميز محيط كار به میزان 5% سال پایه(36%) از36به 31 تا پایان سال 1399

74

73

حفظ شاخص معاینات سلامت شغلی (80 % )تا پایان سال 99

75

74

حذف كامل  استفاده از آزبست در محيط كار کارگاههای تحت پوشش در راستاي كنوانسيون روتردام تا پایان سال 99

76

75

حذف كامل استفاده از جیوه از محيط كار کارگاههای تحت پوشش تا سال 2020 در راستاي كنواسيون ميناماتا

77

76

حفظ بروز بیماری سرخک قطعی (کمتر از 1 در صد هزار نفر جمعیت)-حذف سرخک

78

77

حفظ بروز وضعیت بیماری سرخجه قطعی ( صفر)

79

ردیف

عنوان هدف

هدف مرتبط معاونت

نام و امضای معاونین مرتبط

78

کاهش بروز بیماری مننژیت قطعی از 1 در صدهزار نفرجمعیت به 5/0 در صدهزار نفرجمعیت

80

معاونت بهداشتی

79

کاهش بروز بروسلوز از 18.4درصدهزار نفر جمعیت به 15در صدهزار نفر

81

80

حفظ وضعیت موجود در بیماری سیاه زخم (صفر)

82

81

کاهش بروز کیست هیداتید از 0.9 در صدهزار نفر جمعیت به 0.7 در صد هزار نفر جمعیت

83

82

افزایش میزان بیماریابی سل از 4.1 درصد هزار نفر جمعیت به4.8 در صد هزار نفر جمعیت تا پایان برنامه ششم

84

83

پوشش واکسیناسیون کودکان در همه واکسن ها>99درصد

85

84

حفظ وضعیت موجود در بیماری وبا (عدد پایه، بروز 0.4 در صدهزار نفر جمعیت)

86

85

کاهش بروز بیماری تیفوئید از 2.8 در صدهزار نفر جمعیت به 2 در صدهزار نفر جمعیت

87

ردیف

عنوان هدف

هدف مرتبط معاونت

نام و امضای معاونین مرتبط

86

کاهش بروز بیماری بوتولیسم از 0.2 در صد هزار نفر جمعیت به 0.1 در صدهزار نفر جمعیت

88

معاونت بهداشتی

87

افزایش پوشش درمانARV در بیماران مبتلا به HIV/AIDS  به بالای 90درصد

89

88

كنترل بيماري ايدز به طوريكه ميزان شيوع آن در جمعيت عمومي كمتر از 0.01 درصد باقي بماند

90

89

کاهش بروز بیماری هپاتیت B از 4/23 در صدهزار نفر جمعیت به 4/22 در صدهزار نفر جمعیت

91

90

کاهش بروز بیماری هپاتیت C از 2/15 در صد هزار نفر جمعیت به 5/14 در صدهزار نفر جمعیت

92

91

کاهش بروز بیماری سیاه سرفه قطعی از 2/1 در صد هزار نفر جمعیت به 1در صد هزار نفر جمعیت

93

92

حفظ شیوع جذام به میزان کمتر از یک مورد در 10000 نفر جمعیت

94

93

ریشه کنی فلج اطفال

95

94

حفظ حذف انتقال محلی مالاریا(فالسیپارم)

96

ردیف

عنوان هدف

هدف مرتبط معاونت

نام و امضای معاونین مرتبط

95

حفظ حذف انتقال محلی مالاریا(ویواکس)

97

معاونت بهداشتی

96

حفظ میزان کشندگی CCHF در حد صفر

98

97

پیشگیری و مراقبت بیماری هاری  و درمان برای 100% موارد حیوان گزیدگی

99

98

افزایش میزان ثبت اطلاعات جمعیتی در سامانه سیب از 35% به 97%

100

99

ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی با استفاده از چک لیست ارزیابی سیستم کیفیت در آزمایشگاههای تشخیص طبی از 63.61 درصد به 95 درصد تا پایان سال 99

101

اهداف پنج ساله شبکه بهداشت و درمان.شهرستان البرز (99-95) معاونت غذا ودارو

ردیف

عنوان هدف

هدف مرتبط معاونت

نام و امضای معاونین مرتبط

1

کاهش 10درصدی میزان عدم انطباق های بحرانی در محصولات خوراکی و آشامیدنی تولید شده در شهرستان نسبت به وضع موجود

1

معاونت غذا ودارو

2

کاهش 20درصدی میزان عدم انطباق های بحرانی در انواع ظروف بسته بندی (سلولزی، پلیمری و فلزی) تولید شده در شهرستان نسبت به وضع موجود

2

3

کاهش 10درصدی میزان عدم انطباق های بحرانی در محصولات آرایشی و بهداشتی تولید شده در شهرستان نسبت به وضع موجود

3

4

کاهش 20درصدی میزان عدم انطباق در ارائه خدمات دارویی شهرستان نسبت به وضع موجود

4

5

کاهش اسیدهای چرب ترانس در روغن دارای مصرف مستقیم خوراکی (تولید شهرستان)از 3درصد فعلی به 1 درصد

6

6

کاهش اسیدهای چرب ترانس در روغن مصرفی (تولید شهرستان)با کاربرد در فرمولاسیون مواد غذایی (از 10درصد فعلی به 3درصد)

7

7

کاهش درصد نمک در فرمولاسیون مواد غذایی و آشامیدنی صنعتی به میزان 25%(با اولیوت فرآورده های پرمصرف و پرخطر)

8

8

پوشش برنامه غنی سازی آرد خبازی با اسید فولیک به میزان 100درصد

9

اهداف پنج ساله شبکه بهداشت و درمان.شهرستان البرز (99-95) معاونت غذا ودارو

ردیف

عنوان هدف

هدف مرتبط معاونت

نام و امضای معاونین مرتبط

9

کاهش درصد قندهای ساده در فرمولاسیون مواد غذایی و آشامیدنی صنعتی به میزان 20%(با اولویت فرآورده های پرمصرف و پرخطر)

10

معاونت غذا ودارو

10

اجرای برنامه کنتر ل درسطح عرضه PMS (بااولویت فرآورده های با ارزیابی خطر بالا)برای حداقل20 قلم فرآورده

12

11

کاهش درصد عدم انطباق های بحرانی محصولات غذایی و آشامیدنی در برنامه پایش محصولات در سطح عرضهPMS(از 10 درصد به 5 درصد)

13

12

کاهش سهم فرآورده های آرایشی و بهداشتی قاچاق و تقلبی به میزان سالیانه5 درصد

14

13

افزایش تعداد اقلام فرآورده های آرایشی و بهداشتی تحت پوشش برنامه کنترل درسطح عرضه PMS (با اولویت فرآورده های با ارزیابی خطر بالا) به 8 فراورده

15

14

ارتقای سطح آگاهی گروههای پزشکی و مردم جهت تجویز و مصرف منطقی فرآورده های سلامت از طریق برگزاری سالیانه حداقل 4 دوره آموزشی

21

15

ارتقاء کمی وکیفی نظارت بر توزیع وعرضه فرآورده های تحت پوشش اداره کل فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل به میزان 20درصد نسبت به وضع موجود(به منظور کاهش مراکز توزیع و عرضه غیر مجاز)

22

16

بهره برداری 100سامانه رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های دارویی، زیستیو تجهیزات و ملزومات پزشکی کشور

25

اهداف پنج ساله شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز. (99-95) معاونت درمان

ردیف

عنوان هدف

هدف مرتبط معاونت

نام و امضای معاونین مرتبط

1

حفظ توزیع 100 درصد عادلانه (مبتنی بر شاخص) پزشکان متخصص تا پایان برنامه

2

معاونت درمان

2

فراهمی خدمات سرپایی به میزان 50 درصد

3

3

ارتقا نظام ارجاع بیماران سرپایی به سطح 2 و 3

17

4

ارائه خدمات استاندارد ویزیت به 90 درصد

18

5

استانداردسازي ارائه خدمات درمان سوء مصرف مواد در 100 درصد مراکز استان

27

اهداف پنج ساله شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز (99-95) معاونت توسعه

ردیف

عنوان هدف

هدف مرتبط معاونت

نام و امضای معاونین مرتبط

1

کاهش مصرف آب و حامل های انرژی(برق و سوخت های فسیلی) میزان 10%

میزان مصرف آب از  774940 متر مکعب به 697446مترمکعب

میزان مصرف گاز 421958 مترمکعب به 379762 مترمکعب

میزان مصرف برق 142089 کیلووات به 127880 کیلوات

1

معاونت توسعه

2

ارتقاء سطح ایمنی به میزان 10 درصد براساس چک لیست

2

3

افزایش پوشش برنامه سلامت کارکنان به میزان 20 درصد

3

4

کاهش هزینه ها به میزان 3% با احتساب تورم (به غیراز عمرانی)

4

5

افزایش انگیزش و رضایت شغلی نیروی انسانی به میزان 5 درصد

5

6

افزایش سرانه فضاهای بهداشتی از 0.040 به 0.048

7

ردیف

عنوان هدف

هدف مرتبط معاونت

نام و امضای معاونین مرتبط

7

شفافیت گردش مالی در 100% واحدهای هزینه

8

معاونت توسعه

8

افزایش مستند سازی اراضی و املاک شبکه بهداشت  به میزان 15%املاک فاقد سند رسمی

9

9

برون سپاری 10 درصد ا زخدمات و وظایف به بخش غیردولتی

10

10

افزایش نفرساعت آموزشی کارکنان به میزان 25 درصد

11

11

افزایش اثربخشی آموزش کارکنان به میزان 5 درصد

12

12

افزایش تعداد پیشنهادات و سطح کیفیت تجارب ثبت شده در سامانه های مربوطه به میزان 40 درصد

13

13

افزایش انتخاب مدیران براساس شایسته سالاری به میزان 100 درصد براساس دستورالعمل مربوط

14

اهداف پنج ساله شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز (99-95) معاونت دانشجویی‌فرهنگی

ردیف

عنوان هدف

هدف مرتبط معاونت

نام و امضای معاونین مرتبط

1

افزایش مشارکت کارکنان در برنامه های قرآن و عترت (برگزاری حداقل دو برنامه قرآنی در طول سال ویژه کارکنان)

13

معاونت دانشجویی‌فرهنگی

2

3

4

5

6

اهداف پنج ساله شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز (99-95) حوزه بازرسی

ردیف

عنوان هدف

هدف مرتبط معاونت

نام و امضای معاونین مرتبط

1

استقرار 100 درصدی نظام جامع پاسخگویی به نیاز ها و انتظارات مشتریان

1

مدیر بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات

2

استقرار 100 درصدی بازخورد ارزیابی

2

3

استقرار 100 درصدی نظام جامع بازرسی

3

4

5

6

اهداف پنج ساله شبکه بهداشت و درمان.شهرستان البرز (99-95) حوزه امور اجتماعی

ردیف

عنوان هدف

هدف مرتبط معاونت

نام و امضای معاونین مرتبط

1

برگزاری دو مجمع سلامت شهرستان

24

امور اجتماعی

2

افزایش یک سمن سلامت محور به تعداد سمن های موجود شهرستان

21

3

افزایش تعدادمجامع سلامت برگزار شده در هرکانو محله از صفر به 8

23

4

افزایش تعداد کانون های سلامت محور شهری و روستایی به میزان 30 درصد محلات شناسایی شده شهرستان

22

5

افزایش آگاهی و مهارت 50% مدیران و  اعضای کمیته استراتژیک شبکه هاب بهداشت ودرمان به میزان 30% پایه در برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی

30

6

افزایش 10 درصدی تعداد مصوبات اجراشده شوراهای سلامت شهرستان ، بخش ، شهرها و روستاها

14