اخبار

نرم افزار خودارزیاب سلامت میانسالان

نرم افزار "خودارزیاب سلامت میانسالان" ابزارهای لازم برای انجام خود ارزیابی سلامت زنان و مردان 59 – 30 سال را در اختیار آنان قرار می دهد تا با استفاده از آن بتوانند وضعیت خود را در رابطه با مهمترین مسائل سلامتی ارزیابی و تعیین نموده و برای بهبود وضعیت خود اقدام نمایند. در هریک از آزمونهای خودارزیاب سلامت اطلاعات اولیه ای دریافت می کنید که دانستن آنها برای تکمیل آزمونها ضروری است. سپس با استفاده از این آزمونها در حیطه های مختلف از جمله وزن، قد، دورکمر، نمایه توده بدنی، وضعیت تغذیه، فعالیت جسمانی، عوامل خطر بیماری قلبی عروقی، سرطانها، پوکی استخوان، دیسترس روانشناختی و ... می توانید وضعیت خودتان را بررسی و مشخص نمایید که تا وضعیت مطلوب چه فاصله ای دارید و با آموزش هایی که در این نرم افزار پیش بینی شده برای ارتقای وضعیت خودتان اقدام نمایید. این نرم افزار قابل  پیاده سازی روی موبایلهایی با سیستم عامل اندروید و ios می باشد.

آدرس سایت شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز:
 
بيشتر