مرکز خدمات جامع سلامت شماره دو الوند
مرکز خدمات جامع سلامت شماره دو الوند 

عنوان

توضیحات

نوع مرکز

شهری

موقعیت جغرافیایی

بخش مرکزی البرز

خیابان 10متری امام خمینی(ره)-کوچه 5شهیدتقی پور

فاصله تا مرکز شهرستان

واقع در مرکز شهرستان

ضریب محرومیت مرکز

-

امتیاز

-

جمعیت تحت پوشش مرکز

22465

نام خانه های بهداشت و فاصله تا مرکز

-

نام روستاهای قمر و فاصله تا مرکز

-

تعداد پایگاه سلامت تحت پوشش

2

ساعات کاری مرکز

14:15 – 7:30

سال تاسیس

1387

تلفن مرکز

32244420

خدمات قابل ارائه در مرکز

 

سایر واحدهای فعال در مرکز