پرسش های متداول واحد
پرسش های متداول واحد

آیا بیمارروانی تحت درمان می تواند کار کند ؟

کار کردن برای بیماران روانی نوعی درمان به حساب می آید وهمیشه سعی بر آن است که این بیماران به کار باز گردند.)

آیا ازدواج باعث بهبودی بیمار روانی می شود ؟

اگربیمار بهبود پیدا نکرده باشد ،ازدواج نه تنها به بهبودی اوکمک نمی کند بلکه مشکلات زندگی زنا شویی ممکن است وضع بیماری اورا بدتر کند.

آیا مصرف دارو در درمان بیماری روانی اعتیاد می آورد ؟

خیر.

آیا بیماری روانی درمان می شود ؟

بله.

آیا بیماری روانی واگیر دارد ؟

خیر.

برای پیشگیری از عقب ماندگی ذهنی مادران باید در دوران حاملگی موارد زیر را مورد توجه قرار دهند؟

- قبل از 20 وپس از35 سالگی باردار نشوند.

- بدون اجازه پزشک ، هیچ دارویی مصرف نکنند.

- از وارد شدن ضربه به شکم وعکسبرداری با اشعه x خودداری کنند.

- واکسن های لازم دوران بارداری را به موقع تزریق کنند.

- فشار خونشان را مرتب کنترل کنند.

- از حاملگی های پشت سر هم ومکرر خودداری کنند .

- تحت شرایط بهداشتی زایمان کنند .

علت عقب ماندگی ذهنی چیست ؟

علاوه بر عوامل ارثی موارد زیر نیز هستند:

- ازدواج های فامیلی

- عفونتهای مادر در دوره بارداری مانند سرخجه ، سیفلیس و غیره

- زایمان های طولانی یا دشوار

- ضربه های مغزی ، تب وتشنج های زیاد در دوران کودکی وغیره

-آیا برای درمان صرع فقط باید به پزشک متخصص مراحعه کرد؟

خیر ، پزشکان مراکزبهداشتی درمانی قادر به درمان درمان بیماری صرع هستند.

آیا صرع قابل پیشگری است ؟

بله.

علت صرع چیست؟

آسیب های مغزی بویژه در هنگام زایمانهای مشکل باعث ایجاد این بیماری می شوند بعضی از انواع صرع هم دلیل مشخصی ندارند.