پرسشهاي متداول
دمای مناسب برای گرم کردن مجدد مواد غذایی چقدر میباشد ؟
برای جلوگیری از آلودگی و بیماری ناشی از بوتولینیوم، کنسروها را چه مدت باید بجوشانیم؟
مدت زمان نگهداری مواد غذایی مانند گوشت گاو، گوشت چرخ کرده، گوشت مرغ و ماهی تازه در دمای یخچال (0 تا 8 درجه) چقدر می باشد؟
علائم فساد ماهی چیست ؟
  • 1396/10/11 دوشنبه
    علائم فساد ماهی چیست ؟
بهترین روش نگهداری تخم مرغ چیست ؟
  • 1396/10/11 دوشنبه
    بهترین روش نگهداری تخم مرغ چیست ؟