اخبار اسلایدی
یک استخر در شهرستان البرز به دلیل کدورت بالای آب پلمپ شد
با توجه به دریافت گزارش های مردمی در سامانه 190 (سامانه ارتباطات مردمی در زمینه مسایل بهداشتی) از آلودگی آب استخری در شهرستان البرز، کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز ضمن بازدید از این مکان و مشاهده کدورت بالای آب، این استخر را پلمپ کردند.