اطلاعــیه ها
اعلام دو مورد محصول ضدعفونی غیر مجاز

به اطلاع می رساند محصولات ذیل غیر مجاز می باشند:
محصول ضدعفونی کننده آزمک
(azmak)

«محلول ضدعفونی کننده محیط و دست» با شماره پروانه ساخت 12602/45 و نام تجاری وین اکساید تولید شرکت شمیم سبز ماندگار