اطلاعــیه ها
ساعت کار کلینیک غربالگریبیماریهای واگیر (تنفسی)
📢اطلاعیه

✅به اطلاع مردم شریف شهرستان البرز می رساند ساعت کار کلینیک غربالگری بیماریهای واگیر (کرونا) در الوند و محمدیه از ساعت ۹ الی ۲۱ میباشد.