اطلاعــیه ها
تغییر زمان برگزاری جلسه آموزشی-توجیهی (ویژه کارشناسان بهداشت حرفه ای)95/09/30
اطلاعیه" تغییر زمان برگزاری جلسه آموزشی-توجیهی (ویژه کارشناسان بهداشت حرفه ای)"
   باتوجه به تغییر زمان جلسه توجیهی ویژه کارشناسان بهداشت حرفه ای، به اطلاع می رساند جلسه مذکوردرروز سه شنبه مورخه30/09/95 از ساعت8:30 لغایت 14:00 در محل سالن اجتماعات مرکز خدمات جامع سلامت الوند2  واقع در الوند- خیابان 10 متری امام خمینی کوچه 5 شهید تقی پور  برگزار خواهد شد.
لازم به توضیح است حضور کارشناسان بهداشت حرفه ای هر دوگروه ( الف و ب) در جلسه الزامی می باشد.