اطلاعــیه ها
تغییر مکان و زمان برگزاری جلسه آموزشی-توجیهی (ویژه کارشناسان بهداشت حرفه ای) 95/06/29
اطلاعیه
95/06/25

"(ویژه کارشناسان بهداشت حرفه ای) و زمان برگزاری جلسه آموزشی-توجیهی " تغییر مکان
باتوجه به تغییر زمان و مکان جلسه توجیهی ویژه کارشناسان بهداشت حرفه ای، به اطلاع می رساند جلسه توجیهی شهریورماه به صورت متمرکز (برای کارشناسان گروه الف و ب ) درروز دوشنبه مورخه29/06/95 از ساعت8:30 لغایت 13:00 در محل سالن اجتماعات موسسه آموزش عالی کار الوند واقع در شهر الوند –بلوار سهروردی برگزار خواهد شد.
لازم به توضیح است آزمون پودمانی اجرا نمی شود و حضور کارشناسان محترم در جلسه الزامی است.