اخبار
مداخلات حوزه سلامت شهرستان البرز، بیماران دچار سوء تغذیه را کاهش داد

1399/3/31 شنبه

مداخلات حمایتی در خصوص تغذیه با مشارکت کمیته امداد در شهرستان البرز که از سال 84 شروع شده است، موجب کاهش میزان سوء تغذیه و عوارض آن در شهرستان البرز شده است. در این مداخلات، شبکه بهداشت و درمان؛ کودکان و مادران باردار و شیرده دچار سوء تغذیه را شناسایی و کمیته امداد، اقلام مورد نیاز را تامین می کند.

مونا تاچه بندها، کارشناس مسؤول واحد بهبود تغذیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز با بیان این مطلب، گفت: در سال 97، کودکان زیر پنج سال مبتلا به سوء تغذیه شدید، 0.94 درصد بود که در سال 98، تا 0.79 درصد کاهش داشته است. وی افزود که در سال 97، مادران باردار مبتلا به سو تغذیه، 23.43 درصد بود که در سال 98، به 15.56 درصد رسیده است.

این کارشناس تغذیه گفت: در سال 97، نوزادان با وزن زير 2500 گرم در هنگام تولد، 7.04 درصد بود که در سال 98، به 7.03 درصد رسیده است. وی ادامه داد که در شهرستان البرز، 150 کودک و 112 مادر باردار و شیرده، تحت پوشش برنامه حمایت تغذیه ای هستند.

تاچه بندها با بیان اینکه در شهرستان البرز، درصد کودکان بهبودیافته از سوء تغذیه، با مداخلات صورت گرفته، افزایش داشته است، گفت: این شاخص از 68 درصد سال 94 به 71.5 درصد در سال 98 رسیده است.

گفتنی، کارشناس مسؤول واحد بهبود تغذیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز این سخنان را در نشست برنامه حمایتی مشارکتی کودکان زیر پنج سال و حمایت تغذیه ای مادران باردار و شیرده با حضور رییس و کارشناسان کمیته امداد شهرستان البرز بیان کرد.

در این نشست، مصوباتی به منظور تسهیل در اجرای برنامه حمایتی مشارکتی کودکان زیر پنج سال و حمایت تغذیه ای مادران باردار و شیرده به تصویب رسید. همچنین مصوب شد مددجویان کمیته امداد، به عنوان سفیر سلامت در برنامه «هر خانه، یک پایگاه سلامت» فعالیت داشته باشند.


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر