اخبار
مسؤولان بهداشتی استان قزوین با نحوه اجرای برنامه «هر خانه، یک پایگاه سلامت» آشنا شدند

1399/3/21 چهارشنبه

مدیران شبکه های بهداشت و درمان شهرستانی استان قزوین و روسا و کارشناسان مراکز بهداشتی این استان، با حضور در مراکز خدمات جامع سلامت شماره یک و دو محمدیه از نحوه اجرای برنامه «هر خانه، یک پایگاه سلامت» در مراکز مجری برنامه بازدید کردند و از نزدیک با نحوه اجرای این برنامه آشنا شدند.

در ادامه، بازدیدکنندگان، در سالن اجتماعات شورای شهر محمدیه حضور یافتند و صفر فیض الهی، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز، اقدامات انجام شده در مرحله آزمایشی این برنامه را از روز پنجم آذر تا روز یکم اسفند 1398 تشریح کرد.

دکتر حمیدرضا نجاری، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و هاشم علیجانی، مدیر مرکز مدیریت شبکه های معاونت بهداشتی هم چالش ها و فرصت های اجرای برنامه را تشریح کردند و پاسخگوی سوالات مدیران و کارشناسان شبکه ها بودند.