اخبار
درصد کودکان مبتلا به سوء تغذیه و کوتاه قدی شدید، افزایش داشته است

1399/3/11 يكشنبه

صفر فیض الهی، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز در نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت زنان و خانواده شهرستان، درباره وضعیت سوء تغذیه در شهرستان البرز گفت: درصد کودکان مبتلا به سوء تغذیه شدید پس از همه گیری بیماری کرونا به 0.98 درصد رسیده است که این میزان پیش از آن 0.82 درصد بوده است.

این نشست، در سالن کنفرانس فرمانداری شهرستان البرز برگزار شد و فیض الهی اظهار کرد: این میزان در روستای حصارخروان 5.62 درصد است که بالاترین میزان سوء تغذیه را به خود اختصاص داده پس از آن، روستای پیریوسفیان با 2.2 درصد در رده دوم قرار دارد.

مسؤول حوزه سلامت شهرستان البرز گفت: میزان کودکان زیر پنج سال مبتلا به کوتاه قدی شدید، پس از همه گیری کرونا به 1.19 درصد رسیده که این میزان، قبل از آن، 0.9 درصد بوده است.

فیض الهی بیان کرد: روستای حصارخروان با 6.32 و روستای پیریوسفیان با 3.94 درصد، بیشترین میزان کودکان زیر پنج سال مبتلا به کوتاه قدی شدید در شهرستان البرز را به خود اختصاص داده اند.