اخبار
بازدید دبیر مناطق کمتر توسعه یافته وزارت بهداشت از پروژه ساخت مرکز خدمات جامع سلامت شماره دو مهرگان
سید عباس پورهاشمی، مشاور وزیر و دبیر مناطق کمتر توسعه یافته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی بازدید از پروژهای در دست اقدام حوزه سلامت در استان قزوین از پروژه ساخت مرکز خدمات جامع سلامت شماره دو مهرگان بازدید کرد.
در این بازدید دکتر اسکویی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و دکتر مهرعلیان مدیر شبکه بهداشت – درمان البرز  نیز حضور داشتند.