اخبار
بهورزان بازوی موثر در پیشبرد اهداف نظام سلامت هستند
بهورزان به نوعی جزو خانواده روستاییان و محرم آنان هستند. طرح تحول نظام سلامت در روستاها از طریق بهورزان موفق بوده و انشااله در شهر از طریق مراقبان سلامت نیز دستاوردهای خوبی را به همراه خواهد داشت. بهورزان بازوی موثر در پیشبرد اهداف نظام سلامت هستند. دکتر علیرضا مهرعلیان مدیر شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز این مطالب را در جشن بزرگداشت بهورز که در سالن کوثر اداره ارشاد شهرستان البرز برگزار شد بیان کرد.
در این برنامه که ربیعی بخشدار بخش مرکزی البرز، بهورزان و خانواده های آنان، پزشکان مسئول مراکز خدمات جامع سلامت و کارشناسان شبکه و معاونت بهداشتی دانشگاه حضور داشتند، نصیری معاون فرماندار شهرستان البرز ضمن تبریک به بهورزان و آرزوی موفقیت برای آنان، بهورزان را محرم خانواده های روستاییان دانست که مردم به آنان اعتماد و اطمینان دارند و تمایل دارند به آنان مراجعه کنند، اسرار و آلامشان را با آنان درمیان بگذارند و از خدماتشان بهره مند شوند. نصیری ضمن اشاره به دستاوردهای مهم دولت در زمینه بهداشت و درمان به خصوص طرح تحول سلامت از بهورزان خواست دستاوردهای دولت را به روستاییان اطلاع رسانی کنند.
پخش کلیپ از فعالیتهای بهورزان، اجرای موسیقی زنده توسط نوجوانان، اجرای مسابقه از بخشهای دیگر این برنامه بود.
در پایان این جشن از بهورزان شبکه با اهدای هدایا و لوح سپاس تقدیر شد.