اخبار
برگزاری کلاس آموزشی قوانین جامع کنترل دخانیات ویژه متصدیان مجتمع خدمات رفاهی بین راهی الماس درخشان
کلاس آموزشی قوانین جامع کنترل دخانیات به همراه آزمون برای 25 نفر از متصدیان مجتمع خدمات رفاهی بین راهی الماس درخشان توسط مریم کنعانی نژاد کارشناس بهداشت محیط شبکه بهداشت درمان شهرستان البرز برگزار شد.