اخبار
مدیر شبکه بهداشت درمان شهرستان البرز از واحد تولیدی مهرام بازدید کرد
دکتر علیرضا مهرعلیان مدیر شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز، به همراه تعدادی از کارشناسان شبکه از واحد تولیدی مهرام بازدید کرد.
در این بازدید مهندس عطری مدیر واحد تولیدی مهرام به معرفی واحد تولیدی، سابقه فعالیت شرکت، چالش ها و بحران های موجود در صنعت مواد غذایی پرداخت.
در ادامه و با حضور مسئولان و مدیران شرکت از کلیه خطوط، بازدید تخصصی صورت گرفت.
همچنین دکتر مهرعلیان مدیر شبکه در خصوص اهداف استراتژیک وزارت بهداشت در حوزه غذا و ارتباط آن با سلامت مردم با متخصصین صنایع غذایی مهرام گفتگو کرد.