اخبار
برگزار کارگاه احیاء قلبی-ریوی برای پزشکان و ماماهای بخش خصوصی و دولتی شهرستان البرز

در راستای توانمدسازی پزشکان و ماماهای بخش خصوصی و دولتی و پرسنل ستادی شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز، کارگاه بازآموزی احیاء قلبی-ریوی در سالن اجتماعات مرکز خدمات جامع سلامت شماره دو الوند برگزار شد.

در این کارگاه تیموری کارشناس فوریتهای پزشکی استان قزوین در خصوص اهمیت احیاء در یزرگسالان و نوزادان، اقدامات اولیه و نحوه انجام احیاء ماساژ قلبی –ریوی، تنفس مصنوعی و استفاده مناسب از داروها در هنگام احیاء آموزش داد.