مرکز خدمات جامع سلامت نصرت آباد

عنوان

توضیحات

نوع مرکز

شهری - روستایی

موقعیت جغرافیایی

بخش مرکزی شهرستان البرز

فاصله تا مرکز شهرستان

۵ کیلومتر

ضریب محرومیت مرکز

۱/۱۷
۸۰/۵
۱۶۹۵۳

امتیاز

جمعیت تحت پوشش مرکز

نام خانه های بهداشت و فاصله تا مرکز

حسن آباد (5 کیلومتر)

نام روستاهای قمر و فاصله تا مرکز

-

تعداد پایگاه بهداشتی تحت پوشش

۱

ساعات کاری مرکز

شنبه تا چهارشنبه ۱۶- ۴۵/۷

پنج شنبه ها ۱۲ – ۴۵/۷

سال تاسیس

۱۳۷۸
۱۳۸۳

تاریخ شروع فعالیت پزشک خانواده

تلفن مرکز

۳۲۷۵۲۳۷۳-۳۲۷۵۲۳۳۵(پذیرش)

ویزیت پزشک عمومی- دندانپزشکی – مامائی –

خدمات اورژانس (تزریقات ، پانسمان و.....)

ارائه خدمات مراقبتی به بیماران مبتلا به سل ،هپاتیت،ایدز و.....-انجام واکسیناسیون

سایر واحدهای فعال در مرکز

بهداشت محیط - بهداشت خانواده- بهداشت حرفه ای