داخلی
 

    
محمد مهدی آقابگلو      

رئیس اداره امور عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
- MPH-SDH


  سوابق اجرایی:
1-کارشناس بیماریهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب(آذربایجان غربی)
2-کارشناس بیماریهای مرکز بهداشتی درمانی شال(شبکه بوئین زهرا)
3-کارشناس بیماریهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک
4- کارشناس مسئول آموزش سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک
5- کارشناس مسئول واحد گسترش شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک
6- مشاور فنی و اجرایی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک
7-مسئول نیروی انسانی بسیج جامعه پزشکی شهرستان آبیک
8- مسئول نیروی انسانی بسیج اداری کارمندی شهرستان آبیک
9-کارشناس مسئول واحد گسترش شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز
10- رئیس مرکز بهداشت شهرستان آوج
11- کارشناس مسئول واحد آموزش سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز
12- مسئول نظارت و پیگیری استقرار برنامه تامین مراقبتهای اولیه سلامت
13-دبیر طرح تکریم ارباب رجوع  شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز
14- رییس اداره امور عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز
15- رییس هیئت اجرایی انتخابات هفتمین دوره هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستان البرز
16- مدیر داخلی کلینیک ویژه دندانپزشکی 
17-رابط امور خیرین شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز
18-کارشناس امور اداری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه (معاونت پژوهشی)
19-مدیر امور اداری بیمارستان رحیمیان الوند

 سوابق آموزشی:
1-  مدرس دانشگاه غیر انتفاعی آ.ب.آ شهرستان آبیک
2- مدرس دانشگاه غیرانتفاعی بصیر شهرستان آبیک
3- مدرس دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی شهرستان آبیک
4-مدرس دانشگاه غیرانتفاعی مولانا شهرستان آبیک
5-مدرس دانشگاه غیرانتفاعی کار شهر الوند
6- مدرس کارگاهها و کلاسهای آموزشی مربوط به عناوین شغلی


عضویت در کمیته ها:
1-
عضو کمیته نقل و انتقالات شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز
2- عضو نظام پیشنهادات شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز
3- عضو کمیته تامین مراقبتهای اولیه سلامت شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز
4- عضو ستاد اقامه نماز شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز
5- عضو کمیته اقتصاد مقاومتی شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز
6- عضو کمیته شورای ارتقای سلامت شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز
7-رابط کمیته برنامه استراتژیک  شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز
8-دبیر کمیته برنامه استراتژیک  شبکه بهداشت-درمان شهرستان آبیک
9-عضو کمیته صیانت از حقوق شهروندی و سلامت اداری شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز
10-عضو کمیته استانی راه اندازی مرکز جامع همگانی سلامت محمدیه
11-عضو کمیته رفاهی شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز
12-عضو کارگروه سیستمها و فرآیندهای شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز
13-عضو کمیته اجرایی مدیریت فرآیند (تیم بهبود فرآیند) شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز
14-عضو کمیته استقرار زنجیره تامین کالا و خدمات شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز
15- عضو کارگروه توسعه مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز
16-عضو کمیته اقتصاد سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز
17-عضو کمیته HSE شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز
18-عضو کمیته عفاف و حجاب شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز


تلفن
: 32246299-09127882084

پست الکترونیکی:  alborz_hc@qums.ac.ir  
                          mm.aghabagloo@gmail.com