معرفی پرسنل
معرفی پرسنل
نام و نام خانوادگی : فاطمه رسولی کیا
سمت : کارشناس مسئول واحد سلامت روان اجتماعی و اعتیاد
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی
شرح وظایف:

شماره تماس داخلی و مستقیم : 02832244611