سوالات متداول واحد
پرسش هاي متداول

دفترچه درماني بنده مربوط به شركت نفت مي باشد آيا آزمايشگاه با اين شركت قرارداد دارد؟

خير.آزمايشگاه فقط با بيمه هاي خدمات درماني،تامين اجتماعي،بيمه روستايي ونيروهاي مسلح قرارداد دارد.

 

 

 

براي انجام تست عدم اعتياد ناظر آقا بنده را بازرسي بدني كرد آيا اين كار ايشان درست است؟

بله ايشان مي توانند قبل از انجام آزمايش اين كار را انجام دهند.

ث 

 

براي آزمايشات كارت سلامت به آزمايشگاه مراجعه كردم و سه ظرف جهت آوردن نمونه مدفوع به بنده دادند آيا مي توانم هر سه آنها را در يك روز تحويل آزمايشگاه بدهم؟

خير روزي يك ظرف راقبل از ساعت 10 صبح تحويل آزمايشگاه بدهيد.

 

 

چه روزهايي كلاس مربوط به مراجعين امور ازدواج تشكيل مي گردد؟

روزهاي يكشنبه و سه شنبه از ساعت 30/8 الي 30/10

 

 

تاريخ دريافت جواب آزمايش بنده دو روز پيش بوده است ولي نتوانستم به آزمايشگاه براي دريافت جواب مراجعه كنم آيا فردا مي توانم اول صبح جهت دريافت جواب به آزمايشگاه بروم؟

طبق قبض آزمايشگاه كه در دست شما مي باشد جوابدهي قبل از ساعت 11 ميسر نمي باشد.

 

 

آزمايش عدم اعتياد بانوان چه روزهايي انجام مي شود؟

پذيرش در همه روزها انجام مي گردد ولي نمونه گيري فقط در روزهاي فرد انجام مي شود.

 

 

براي انجام آزمايشات ازدواج چه مداركي لازم مي باشد؟

معرفي نامه از دفاتر ثبت ازدواج– كارت واكسن كزاز خانم- عكس يك قطعه از زوجين- كارت ملي

 

 

بنده مي خواهم آزمايش اندازه گيري قند و چربي بدهم چه مدت ناشتا باشم؟

براي انجام آزمايش قند 8 ساعت ناشتايي كافي مي باشد ولي براي انجام آزمايشات چربي خون 12 تا 14 ساعت ناشتايي لازم است.

 

 

براي آزمايش عدم اعتياد چه مداركي مورد نياز است؟

معرفي نامه تاريخ دار ممهور به مهر شركت كه داراي عكس متقاضي نيزباشد - يك قطعه عكس مجزا – قبض مربوط به هزينه آزمايش – كارت ملي.

 

 

بنده ده روز پيش معرفي نامه جهت تست عدم اعتياد از شركت گرفته ام آيا اكنون آزمايشگاه قبول مي كند كه پذيرش شوم؟

خير. اعتبار معرفي نامه ها از اتحاديه ها و شركتهاي دولتي و خصوصي از زمان صدور فقط 7 روز و معرفي نامه هاي صادره جهت امور ازدواج كه توسط دفاتر ازدواج صادر مي شود فقط  72 ساعت اعتبار دارد.

من مي خواهم آزمايش عدم اعتياد بدهم چه قرص هايي را نبايد قبل آزمايش استفاده كنم؟

:قرصهاي استامينوفن كدئين دار- شربت اكسپكتورانت كدئين دار- ايبوپروفن- ژلوفن- دايمتيكون- ديفنوكسيلات- رانيتيدين- سايميتيدين- ترامادول- مترونيدازول- سرماخوردگي- كلد استاپ- مكملهاي غذايي جهت بدنسازي و پرورش اندام – ريتالين- شربتهاي حاوي سودوافيدرين- ديكلوفناك سديم.