معرفی پرسنل
معرفی پرسنل

      سیاوش عبدی :  کارشناس مسئول آزمایشگاه      

  نرگس زارعی :        کارشناس آزمایشگاه

        شیما محمدیان :       کارشناس آزمایشگاه  

          فاطمه مرادی :          کاردان آزمایشگاه

       آرزو عزیزی :              کارشناس آزمایشگاه
 
      مریم جعفری:       کارشناس آزمایشگاه
 

       سحر آذری:                کارشناس میکروب

     
زهرا اله بخشی:              کارشناس آزمایشگاه

      مریم عزیزی :             کاردان آزمایشگاه

    صدیقه احمدی :          کاردان آزمایشگاه


 

       

 

تلفن واحد امور آزمایشگاهها :  32244419

پست الکترونیک:

 

alhc_lab@qums.ac.ir
 

 آدرس : استان قزوین - شهر صنعتی البرز- فلکه پست - جنب اداره تامین اجتماعی - خیابان عمار - خیابان سلمان فارسی- 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز  کد پستی :36711-34319