شرح وظایف

شرح وظایف واحد پیشگیری ومبازه با بیماریها  

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها یکی از واحدهای مرکز بهداشت شهرستان است که در زمینه چگونگی الگوی توزیع بیماریهای شایع شهرستان از نظر اتیولوژی ، توزیع مکانی ، توزیع زمانی، توزیع انسانی و بخصوص بار بیماری ( Burden of Disease ) و عوامل موثر در آن بررسی و مطالعه نموده و بدینوسیله جایگاه اپیدمیولوژیک آنها را در چارچوب قیاس منطقه ای و ناحیه ای از نظر اسپورادیک ، آندمیک ، طغیان ( Out Break ) و اپیدمیک بودن تعیین و تبیین می نماید، تا بتواند بعنوان عضوی از ساختار اجرایی مرکز بهداشت شهرستان بعنوان یک واحد سازمانی مسئول در قبال سلامت آحاد جامعه هماهنگ و همپا با سایر اعضاء و دیگر بخشهای موثر در بهداشت و با بهره گیری از توان تخصصی خود در تحقق اهداف بهداشتی کشور به نحو شایسته ایفای نقش کند.

اهم وظایف واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها

1-مطالعه و شناخت وضعیت اپیدمیولوژیک بیماریها در سطح شهرستان

2 - برنامه‌ریزی ، سازماندهی و هدایت اجرایی برنامه‌های کنترل بیماریها در سطح شهرستان

3- مراقبت و پایش برنامه های کنترل بیماریها

4- تسهیل زمینه های اجرایی برنامه های کشوری تدوین شده در زمینه کنترل بیماریها

5- جلب و ایجاد همکاری درون و بین بخشی

6- برنامه ریزی و همکاری در انجام برنامه های آموزش همگانی و آموزش کارکنان

7- برنامه ریزی و انجام سمینارها و کارگاه های آموزشی

8- برنامه ریزی و انجام ادغام برنامه کنترل بیماریها در PHC

9- شرکت در جلسات، کنگره ها، سمینارها و کارگاه های علمی

10- انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی و یا مشارکت در آنها

 

وظایف مربوطه در بیماری ها به شرح زیر انجام می شود :

 برنامه مبارزه با سل و استراتژی DOTS

برنامه مبارزه با بیماری جذام

برنامه مبارزه بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

برنامه مبارزه با  فلج شل حاد

برنامه مبارزه با  سرخک

برنامه  مبارزه با  دیفتری

برنامه مبارزه با  کزاز نوزادی

برنامه مبارزه با  سیاه سرفه

برنامه مبارزه با  مننژیت

برنامه مبارزه با  آنفلوآنزا

برنامه مبارزه با  سرخجه  و سندرم سرخجه مادرزادی

برنامه مبارزه با بیماری مالاریا

برنامه مبارزه با بیماری هپاتیت

برنامه مبارزه با بیماری ایدز

برنامه مبارزه با بیماریهای انگلی و روده ای

برنامه مبارزه با  بیماری التور

برنامه مبارزه با بیماری تیفوئید

برنامه مبارزه با اسهال خونی

برنامه مبارزه با تب راجعه

برنامه مبارزه با توکسوپلاسموز

برنامه مبارزه با بیماریهای آمیزشی ( STI  )

برنامه مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان

برنامه مبارزه با بیماری هاری و حیوان گزیدگی

برنامه مبارزه با تب خونریزی دهنده

برنامه مبارزه با سیاه زخم

برنامه مبارزه با کیست هیداتیت

برنامه مبارزه با لشمانیوز پوستی و احشایی

برنامه مبارزه با جنون گاوی

برنامه مبارزه با تب مالت

برنامه مبارزه با بیماریهای قارچی و پوستی

برنامه مبارزه با تراخم و اورام ملتحمه

کنترل عفونتهای بیمارستانی

مقابله با اپیدمی ها

برنامه کنترل  هپاتیت

برنامه پیشگیری و کنترل بیماری دیابت و فشار خون  و ادغام آن در نظام شبکه های بهداشت و درمان

برنامه پیشگیری از بروز بتا تالاسمی ماژور

برنامه پیشگیری  از سوانح و حوادث درنظام شبکه های بهداشتی درمانی

برنامه ثبت مصدومین در بیمارستانها

برنامه جامعه ایمن

برنامه ثبت  سرطان

طرح نظام مراقبت غیر واگیر

برنامه مبارزه با عقرب و مارگزیدگی

برنامه غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید و افزایش گذرای TSH در نوزادان

طرح پیشگیری وکنترل بیماری  PKU