معرفی پرسنل
معرفی پرسنل

نام و نام خانوادگی: محمود زمانی
سمت: کارشناس مسئول واحد بیماریها
مدرک تحصیلی: لیسانس
رشته تحصیلی: بهداشت عمومی
شرح وظایف: نظارت بر برنامه های مراقبت از بیماری های واگیر وغیر واگیر، مسئول برنامه سل وجذام
پست الکترونیک آکادمیک دانشگاه @qums.ac.ir
شماره تماس داخلی و مستقیم: 02832244410-02832243131
 
نام و نام خانوادگی: حسین نوین واجاری
سمت: کارشناس بیماریها
مدرک تحصیلی: لیسانس
رشته تحصیلی: کارشناس سلامت روان
شرح وظایف: کارشناس برنامه مراقبت از بیماریهای انگلی – روده ای (پدیکلوز، وبا، تیفوئید،طغیان بیماریهای منتقله از آب وغذاو..)کارشناس برنامه مراقبت از بیماریهای مشترک انسان وحیوان (هاری،تب مالت،CCHF و.. ) کارشناس برنامه مراقبت از بیماریهای  منتقله  از حشرات (مالاریا ، سالک و...) کارشناس برنامه مراقبت از هپاتیت ،HIV، مننژیت ،کارشناس برنامه ایمنسازی ، هماهنگ کننده مراقبت بیماریها در اتباع بیگانه ،مراقبت ازبیماریهای STD ،کنترل عفونتهای بیمارستانی
شماره تماس داخلی و مستقیم: 02832244410-02832243131
 
نام و نام خانوادگی: فرهنگ فلاح زارع
سمت:  کارشناس بیماریها
مدرک تحصیلی: لیسانس
رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
شرح وظایف: مسئول برنامه دیابت ،فشار خون بالا،اختلالات چربی خون،بیماریهای قلبی-عروقی، عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر ، آسم وCOPD،سوانح وحوادث ، مسمومیت با سرب ،مربی کلاس مشاوره ازدواج
شماره تماس داخلی و مستقیم: 02832244410-02832243131
نام و نام خانوادگی: علی یخچالیان
سمت: کارشناس مبارزه با بیماریها
مدرک تحصیلی: لیسانس
رشته تحصیلی: بهداشت عمومی
شرح وظایف: مسوول برنامه بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن ،آنفلوانزا ، زنجیره سرما ، عوارض ایمنسازی.
شماره تماس داخلی و مستقیم: 02832244410-02832243131
نام و نام خانوادگی:مهری فرهیخته راد
سمت: کارشناس بیماری ها
مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی
رشته تحصیلی:بهداشت عمومی
شرح وظایف: مسئول برنامه هایپوتیروئید، فنیل کتونوری، تالاسمی، سرطان، ماده 37، پوکی استخوان
شماره تماس داخلی و مستقیم:02832244410-02832243131