معرفی پرسنل
معرفی پرسنل

نام و نام خانوادگی: علی یخچالیان
سمت: کارشناس مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
مدرک تحصیلی: لیسانس
رشته تحصیلی: بهداشت عمومی
شرح وظایف: مسوول برنامه بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن ،آنفلوانزا ، زنجیره سرما ، عوارض ایمنسازی، سل
شماره تماس داخلی و مستقیم: 02832244410
نام و نام خانوادگی : مهدی گلی
سمت : کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها
مدرک تحصیلی:
کارشناسی

رشته تحصیلی: بهداشت عمومی
شرح وظایف :
*کارشناس برنامه مراقبت از بیماریهای انگلی و روده ایی(التور.پدیکلوز. تیفوئید. اسهال خونی . طغیانهای منتقله از آب و غذا)
 کارشناس برنامه مراقبت از بیماریهای مشترک انسان و دام( تب مالت . هاری . cchF. کیست هیداتیک و...)
کارشناس برنامه مراقبت از بیماریهای منتقله از حشرات( مالاریا. سالک.و.....)

کارشناس برنامه مراقبت از هپاتیت و
HIV , و مننژیت

کارشناس برنامه ایمن سازی

 کارشناس هماهنگ کننده
مراقبت بیماریها در اتباع بیگانه

مدرس کلاس ازدواج  درشهرستان البرز
 مراقبت از بیماریهای STD  و  کنترل عفونتهای بیمارستانی
شماره تماس واحد: 02832244410