اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=4dcf2999-03d5-45af-bdee-8691dd44e882

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=42aab9c6-32bf-44fc-8fbe-3bdcf5c3f48a

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=89dfc7d4-8a6e-4572-ab1a-9624c354e829

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=a1837892-913c-4a04-9753-b156b883e055

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=c305564f-2602-432b-9819-38066ecc0258

اخبار
جلسه آموزشی پیشگیری از سوانح و حوادث ترافیکی در نوجوانان و جوانان
جلسه آموزشی پیشگیری از سوانح و حوادث ترافیکی با هماهنگی واحد سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس برای مسئولین پایگاه ها ی مراکز خدمات جامع سلامت  برگزار شد.
جلسه آموزشی پیشگیری از سوانح و حوادث ترافیکی در نوجوانان و جوانان
جلسه آموزشی پیشگیری از سوانح و حوادث ترافیکی با هماهنگی واحد سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس برای مسئولین پایگاه ها ی مراکز خدمات جامع سلامت برگزار شد.
جلسه آموزشی پیشگیری از سوانح و حوادث ترافیکی در نوجوانان و جوانان
جلسه آموزشی پیشگیری از سوانح و حوادث ترافیکی با هماهنگی واحد سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس برای مسئولین پایگاه ها ی مراکز خدمات جامع سلامت  برگزار شد.
به مناسبت روز ازدواج و برای بانوان جوان ورزشکار شهرستان البرزکارگاه آموزشی روابط دختر و پسر قبل از ازدواج برگزار شد
توسط واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز برگزار شدکارگاه کنترل عفونت ونحوه استرلیزاسیون تجهیزات پزشکی برای پرسنل خدمات شبکه
در پی گزارش مردمی به سامانه 190 وزارت بهداشت7 دستگاه قلیان از یکی از منازل مسکونی شهر بیدستان کشف و ضبط شد
تصوير ها