اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=c305564f-2602-432b-9819-38066ecc0258

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=9f39be74-a329-40c9-93ba-135db895cfe8

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=44742d16-54c9-4cfe-a51a-ca55367e117c

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=1d0d763f-7ce0-4be1-8a40-b28f90c80922

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=271a735a-5549-48b9-a0f9-eb9375c15e18

اخبار
شبکه بهداشت-درمان شبکه البرز در زمینه اصلاح سامانه سیب رتبه اول را در استان کسب کرد
مهندس هاشم علیجانی گفت: شبکه البرز بیش از 70 درصد از پیشنهادهای اصلاحی مربوط به سامانه سیب را ارایه کرده که در این زمینه رتبه اول را در استان کسب کرده است.
انجام واکسیناسیون توام بزرگسال برای پرسنل سپاه ناحیه امام رضا(ع) شهرستان البرز
تعدادی از پرسنل سپاه ناحیه امام رضا(ع) شهرستان البرز واکسن توام(کزاز و دیفتیری) دریافت کردند
توصیه های دارویی در ایام ماه مبارک رمضان
با فرا رسیدن ماه رمضان، برای افرادی که به دلیل ابتلا به بیماری، دارو مصرف می نمایند، همیشه این سوال مطرح است که نحوه صحیح مصرف داروها در زمان روزه داری چگونه باید باشد و آیا قطع مصرف داروها و یا جابجایی زمان مصرف دارو به زمانهای قبل از سحر یا بعد از افطار کار درستی است یا خیر. نکته قابل اهمیت  که باید مورد توجه کادر پزشکی قرار گیرد، حفظ سلامتی بیمار است.
طرح کشوری ایمنسازی تکمیلی فلج اطفال در شهرستان البرز انجام شد
در راستای ریشه کنی فلج اطفال، برنامه ایمنسازی تکمیلی با واکسن خوراکی فلج اطفال انجام شد که کلیه کودکان افغانی و همسایگان آنها در دو نوبت واکسن فلج اطفال دریافت کردند.
جلسه آموزشی نحوه ثبت اطلاعات برنامه های دهان و دندان در سامانه سیب در شهرستان البرز برگزار شد
جلسه آموزشی نحوه ثبت اطلاعات برنامه های دهان و دندان در سامانه سیب ویژه دندانپزشک در شهرستان البرز با حضور دکتر اکبر یوسفی مدیر گروه واحد سلامت دهان و دندان و دکتر علی رضا مهرعلیان مدیر شبکه بهداشت-درمان شهرستان البرز برگزار شد.
دستاوردهای برنامه تحول سلامت در حوزه سلامت روان شهرستان البرز تشریح شد
در برنامه تحول نظام سلامت در شهرستان البرز تاکنون غربالگری اولیه سلامت روان گروه سنی 5 سال به بالا برای 85 هزار و 90 نفر توسط مراقبان سلامت انجام شده است که 16/34درصد از آن توسط پزشک مرکز به کارشناسان سلامت روان و رفتار ارجاع شده اند.
تصوير ها